Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

फुलाला फुल आवडते......
मनाला मन आवडते......
कवी ला कवीता आवडते...
कुणाला काही पण आवडते...
आपल्याला फक्त " जेवुन झोपायला आवडते....."
शुभ रात्री!

Popular Articles