Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पती- आज घर आवरलेलं आहे . तुझ व्हाट्सअप बंद होते का आज ? 

पत्नी- नाही हो. फोनचा चार्जर सापडत नव्हता .
तोच शोधण्याच्या नादात घर आवरलं गेलं..!

Popular Articles