Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

स्थळ : पुणे

एक मुलगा सायकलवरुन जाताना, एका मुलीला धडकला....!!

मुलगी: बावळट.. ब्रेक नाही का मारता येत...?

मुलाचे पुणेरी उत्तर: अख्की सायकल मारली, आता काय ब्रेक वेगळा काढून मारु..!!!.

Popular Articles