Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वडील: अरे, एक काळ असा होता की, मी पाच रुपयांत किराणासामान, दूध, पाव आणि बिस्किट घेऊन यायचो...

मुलगा: आता ते शक्य नाही, बाबा...!
आता सगळीकडे CCTV बसवलेत...!!!

Popular Articles