Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आठवणी या मुंग्यांच्या वारुळाप्रमाणे असतात..!
वारूळ पाहून आतमध्ये किती मुंग्या असतील याचा अदमास घेता येत नाही. पण एका मुंगीने बाहेरचा रस्ता धरला की एकामागोमाग असंख्य मुंग्या बाहेर पडतात. आठवणींचही तसंच आहे..!!

Popular Articles