Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जाता जाता ती मोठ्या रागाने म्हणाली
"तुझ्यासारखे खुप मिळतील "...

मी पण तिला हसत हसत म्हणालो...
"अजून पण माझ्यासारखाच पाहिजे का "

Popular Articles