Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

लोक म्हणतात, सकाळी सकाळी चांगल्या माणसांची आठवण काढल्याने दिवस चांगला जातो, म्हणून म्हटलं तुम्हाला 'माझी' आठवण करून द्यावी.

शुभ सकाळ...

Popular Articles