Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

झेपणार असेल तरच वाचा ....
१ बेरोजगार मुलगा होता...
त्याने गुलाबाचे फूल फ्रिज मधे ठेवले...
आणि...दुसरया दिवशी..त्याला रोज-गार मिळाला....

Popular Articles