Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

"जर तुम्हाला जग बदलायचं असेल "
तर ....!!!!!
"लग्ना आगोदर बदला "
कारण..

"लग्न झाल्या वर तुम्ही टीव्हीवरचं चॅनल सुध्धा तुमच्या मर्जीने बदलु शकत नाही "...

Popular Articles