Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बशी म्हणाली कपाला,
श्रेय नाही नशिबाला...
पिताना पितात बशीभर
अन म्हणताना म्हणतात कपभर...!

कप म्हणाला बशीला,
तुझा मोठा वशिला...
धरतात माझ्या कानाला
अन्  तुला लावतात ओठाला...

Popular Articles