Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक बाळ जन्माला आल्या-आल्या बोलायला लागतो,
तो नर्स ला विचारतो, खायला काय आहे?
नर्स: पोहे आणि उपीट तयार आहे...

मुलगा: चायला! परत पुण्यात जन्माला आलो....!!

Popular Articles