Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पप्पु ने रेडिओ मिरचीला फोन लावला -

हेल्लो राव साहेब...हे रेडिओ स्टेशन आहे का..?
RJ: हो.. काय मेसेज आहे तुमचा...?

पप्पु: माझा आवाज पुर्ण शहर ऐकत आहे का..?
RJ: हो... बोला तुम्ही...

पप्पु: म्हणजे माझी बहिण जी घरी रेडिओ एैकते आहे .. तिला पण एकु येत असेल का..?
R.J ( रागाने ): हो बाबा हो.. तु बोल...

पप्पु: हेलो रेश्मा, जर तु माझा आवाज ऐकत असशील तर ....

लवकर मोटर चालु कर .! मी वरती गंचीत्ल्या संडासात आहे..पाणी संपलय...आणी तुझा फोन स्विच आँफ्फ आहे...!!!

Popular Articles