Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

इंग्रजी आणि मराठी शाळेतली मुलं प्राणी संग्राहलयात गेली...
इंग्रजी शाळेतली मुलं:- Wow! Look At That Monkey, He's So Cute!!
...
....
मराठी शाळेतली पोरं:- ते बघ रम्या तुझा बाप कसा झोपलाय!! दगड मारू का त्याला....

Popular Articles