Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

रानिवनि पाणातुनि हे शब्द गुंजताना
येशिल का सखे तु दवबिंदु सांडताना..
हा विरह सोसवेना हि रात्र स्वप्नांचि
परि भासते जणु ति प्रणयात रमताना
का उगि तु बोल ना नयनात पाहताना
येशिल का सखे तु दवबिंदु सांडताना..

सोड हा अबोला सांगतो निसर्ग सारा
मनि भाव दाटुनि यावे तुझेच गीत गाता
नेत्र सुखावले असे कोमल योवनात या
येशिल का सखे तु दवबिंदु सांडताना..

तेच हे तराणे नवे तेच लाजणे असे
खळी पड्ताच गाली हास्य तुझे खुले
भावनात गुंतावे सर्वस्वी त्याग हा असा
येशिल का सखे तु दवबिंदु सांडताना..

Popular Articles