Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक ५ वर्षाचा मुलगा पेपर वरकाहीतर लिहत होता....
वडील येतात आणि विचारतात: काय लिहत आहेसरे?
मुलगा: माझ्या जानू ला 'लव्ह लेटर' लिहत आहे..
वडील: अरे वेड्या पणतुला लिहता कुठे येतं!!!!
मुलगा: पप्पा... तिला तरी कुठं वाचता येतं!!!!
हे प्रेम आहे हो पप्पा... तुम्हाला नाही समजणार।।।
छोटू रॉक्स...... वडील शॉक्स......

Popular Articles