Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

Income tax officer हसत होता..
क्लार्क : काय झाल साहेब?
ऑफिसर : मल्लिका शेरावत ची फाईल आहे..
क्लार्क : मग? त्यात हसण्यासारख काय आहे?
ऑफिसर : कपडे तर घालत नाही आणि laundry bill दाखवलय ८ लाखाच..

Popular Articles