Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सदाफुली सांगते रुसुन रुसुन रहायच नसतं
हसून हसून जगायच असतं

रातराणी सांगते अंधाराला घाबरायच नसतं
काळोखात ही फुलायच असतं

गुलाब सांगतो येता जाता रडायच नसतं
काट्यात सुद्धा हसायच असतं

बकुळि म्हणते सावळ्या रंगाने हिरामुसायच नसतं
गुणाच्या गंधाने जिंकायच असतं

कमळ म्हणत संकटाच्या चिखलात बुडायच नसतं
संकटाना बुडवून फुलायच असतं

शुभ दिन....तुमचा दिवस आनंदाने जावो.

Popular Articles