Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

माणूस: साहेब माझी बायको हरवलीय...

हे बघा हे पोस्ट ऑफिस आहे पोलीस स्टेशन
नाही ...तक्रार द्यायला पोलीस स्टेशनला जा.                                      
माणूस: च्यायला , आनंदाच्या भरात कुठे
जाऊ तेच सुचत नाही.

Popular Articles