Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एका लठ्ठ बाईने चोर पकडला आणि ती त्याच्यावर बसली आणि नंतर नोकराला सांगते,
"जा पळ लवकर, पोलिसाला घेऊन ये".

नोकर म्हणतो, माझी चप्पलच सापडत नाहीये.

चोर किंचाळत - अरे रताळ्या, माझी चप्पल घाल, पण लवकर जा.

Popular Articles