Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बाजारातुन जात असताना अचानक ५-६ पोलिसांनी एडमिन ला गराडा घातला...
मी विचारले काय झाल असं अचानक का तुम्ही एडमिन ला घेरलं..?
...
तर त्यातील एकाने मला सांगितलं ...
...
....
साहेब सरकारन आदेश दिलाय...वाघाचं रक्षण करा!

Popular Articles