Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

झंप्या बस मधे उभा होता.. अचानक ब्रेक लागल्यामुळे समोरच्या मुलीवर जाउन पङला.

मुलगी: नालायका, काय करतोस?
झंप्या- ङिप्लोमाला आहे, तु काय करतेस?

Popular Articles