Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

प्रियकर: प्रिये तू डोळ्यात पाणी साठवू नकोस
मुलगी (लाजत): का?
प्रियकर: कारण साठलेल्या पाण्यात डेंग्युचे
डास अंडी घालतात!

Popular Articles