Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बंडू खेळुन घरी आल्यावर कामात असलेल्या आई ला म्हणाला, "आई तो शेक्स्पीअर काय म्हणतो माहिते का?! नावात काय आहे म्हणतो!"

आई बंड्याचा घाम पदराने ने पुसत, "असुदे. उद्या पासून त्याच्याशी खेळू नकोस!

Popular Articles