Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

देवळात एक सुंदर वाक्य लिहिलं होत....

"उपवास करून जर देव खूश होत असेल तर या जगात कित्येक दिवस उपाशी पोटी असणारा भिखारी हा सर्वात जास्त सुखी राहिला असता."

Popular Articles