Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

‘बुलेट’ वापरणाऱ्याला कधीच एवरेज विचारू नये!
...
....
.....
कारण एवरेज माणूस ‘बुलेट’ वापरत नाही !!

Popular Articles