Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मराठीचा तास सुरु असतो...
सर: राहुल  "हातखर्च" च्या विरुद्धार्थी शब्द सांग.
राहुल: पायजमा!

सर हाफ डे घेउन घरी गेले त्या दिवशी!

Popular Articles