Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आजचा सुविचार....

आॅफिसमध्ये दिवसभर कोण किती काम करतात हे संध्याकाळी आॅफिस सुटल्यावर त्याच्या राहिलेल्या मोबाईल चारजींग वरून कळते.
- बाबा आरामदेव....

Popular Articles