Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

... प्रेम तेंव्हा असते
जेंव्हा आई रात्री उशापाशी येते आणि बोलते
बाळा झोप राहिलेला अभ्यास उद्या कर..

... प्रेम तेंव्हा असते
जेंव्हा आपण घरी उशिरा येतो आणि वडील बोलतात
बाळा उशीर होणार होता तर एखादा फोन तरी करायचा?

... प्रेम तेंव्हा असते
जेंव्हा आपण एखाद्या मुलीशी फोनवर बोलत असतो
आणि वहिनी बोलतात ओय हिरो एखादी मुलगी वगैरे
पटवली कि नाही?

... प्रेम तेंव्हा असते
जेंव्हा छोटी बहिण बोलते बघ हा दादा माझ लग्न झाल ना मग बघते कोण तुझ काम करेल ते?

...  प्रेम तेंव्हा असते
जेंव्हा आपला मूड खराब असतो आणि तेवढ्यात आपला मोठा भाऊ जवळ येवून बोलतो... हे नाटक्या चल कुठेतरी फिरून येऊ..

...  प्रेम तेंव्हा असते
जेंव्हा एखाद्या जुन्या मित्राचा फाेन येतो आणि तो बोलतो काय रे मेलास कि जिवंत आहेस अजून?
हे खरं प्रेम...
...
.....
खरंच, तुमच्या जीवनात हे क्षण वाया घालवू नका.
प्रेम म्हणजे फक्त एक मुलगा आणि एक मुलगी नसते.
प्रेम म्हणजे हेच कि जे तुमच्या जवळ असतं नेहमी, पण समजायला थोडा उशीर होतो आणि राहतो तो फक्त डोळ्यांमध्ये आसवांचा ओलावा..

Popular Articles