Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

सस्नेह निमंत्रण!
माझ्या सर्व मित्रांना माझ्या कडून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ निमित्त पार्टी, सायंकाळी ६:०० वा. नियोजित करण्यात आलेली आहे. तरी सर्व मित्र परिवाराने या पार्टीत उपस्थित राहून नविन वर्षाचा स्वागत करावे. अशी सर्वांना विनंती.
...
......
कार्यक्रम स्थळ
ロバはまだある
翻訳される
発見時間
ババジはあ
翻訳さ時

टिप: कोणतेही कारण चालणार नाही, यावंच लागेल!!

Popular Articles