Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आयुष्याची कठीण गणित सोडवायला कित्येकदा...
30-60-90 चे प्रमेयच कामाला येतं!

Popular Articles