Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

भारतात नुकताच आलेला अमेरिकन ख़ास कोल्हापुरी जेवण घेतल्यावर सकाळी म्हणाला "मला आता समजतंय की भारतीय लोक कागदाऐवजी पाणी का वापरतात ते?"
...
....
कारण कागद पेट घेऊ शकतो !!!"

Popular Articles