Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

तुका म्हणे जीवा लागलिसी आस !
ऍडमिन देतोय पार्टी ऐसा होतसे भास ।

तुका म्हणे ऐसा लोभ ना करावा!
अँडमिनचेच झालेत वांदे ।।
आपला बंदोबस्त आपणच करावा ।।

Popular Articles