Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

पैसे नसतात तेव्हा माणूस झाडपाला खाऊन दिवस काढतो, पैसा आल्यावर हाच झाडपाला सलाड म्हणून हॉटेलात खातो.
पैसे नसतात तेव्हा माणूस सायकलने रपेट करतो, पैसा आल्यावर मात्र हीच सायकल तो जिममध्ये व्यायामासाठी चालवतो.
पैसे नसतात तेव्हा रोजीरोटीसाठी त्याची पायपीट चालू असते. पैसे आल्यावर मात्र हीच पायपीट तो चरबी कमी करण्यासाठी करतो.
माणूस स्वत:शीच प्रतारणा करीत असतो. पत नसली तरी लग्न करायला एका पायावर तयार असतो, ऐपत असली की मात्र त्याला घटस्फोट हवा असतो.
पैसे वाचवायला तो कधी बायकोलाच आपली सेक्रेटरी बनवितो, पुढे पैसा आला की सेक्रेटरीलाच बायको सारखे वापरतो.
पैसे नसेल तेव्हा तो असल्याचे सोंग आणतो, पैसा असतो तेव्हा मात्र कंगाल असल्याचे नाटक करतो.
पैसे नसतात तेंव्हा मिठाई खावीशी वाटते, पैसे आल्यावर मधुमेहा मुळे खाता येत नाही.
पैसे नसतात तेंव्हा भूक लागते, झोप येते पैसे आल्यावर दोन्हीसाठी औषध घ्यावे लागते!
- आयुष्याचा आनंद घ्या! रोज जगा!

Popular Articles