Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बंगळूर मध्ये एका शिक्षकाने ने वर्गातील एका मुलाला कानाखाली मारले त्यामुळे त्याला ५०,००० रूपये दंड
आकारण्यात आला व तो दंड त्या विद्यार्थ्याला देण्यात
आला!
...
.....
आमच्या वेळेला जर असे असते तर आज 2-4 बंगले, 3-4 कार, 10 एकर शेती चा मी मालक असतो....
......
........
लय मारायचे राव शिक्षक...

Popular Articles