Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

खतरनाक मराठी उखाणे

१. खोक्यात खोका अगरबत्तीचा खोका. खोक्यात खोका अगरबत्तीचा खोका.
..... माझी मांजर आणि मी तीचा बोका.

२. सावन का महीना पवन करे सोर, मतदान करु तरी कुणाला इथे सगळेच उभे आहेत चोर!

३. एका भिकार्याच लग्न होतं… लग्न नंतर बायको नाव घेते… “चांदीच्या पलंगाला सोन्याचे पाय.. चांदीच्या पलंगाला सोन्याचे पाय ..... भिकार्याच नाव घेते.. दे गं माय.. दे गं माय!

४. चान्दिच्या ताटाला चन्दनाचा वेढा, मी आहे म्हैस तर...... आहेत रेडा.

५. इवल्या इवल्या हरणाचे इवले इवले पाय,
..... घरी परतले नाहीत अजुन, कुठे पिऊन पडलेत की काय?

६. रेशमाचा सदरा  प्लास्टिकचे बक्कल, .....राव एवढे हॅडसम पण डोक्यावर टक्कल.

७. बागेमध्ये असतात, गुलाबांच्या कळ्या
..... रावांचे दात म्हणजे दुकानाच्या फळ्या!

८. MSEB च्या तारेवर टाकला होता आकडा, लग्नच माझे नाही ठरले तर नाव कोणाचे घेऊ रे माकडा?

Popular Articles