Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मोगली  एकदा  दादा  कोंडकेंना  विचारतो, "दादा तुम्ही चड्डी कुठे  शिवता?"

दादा म्हणतात, च्या मायला, कुठे  म्हणजे  काय?..जिथे  फाटते  तिथेच  शिवतो!

Popular Articles