Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

शाळा आमची छान होती!
Last bench वर आमची Team होती ….
जन-गण-मन ला कधी कधी शाळे बाहेर सुद्धा उभे
रहायचो …

प्रतिज्ञेच्या वेळी हाताला टेकू देऊनही ….प्रतिज्ञा म्हणायचो …

प्रार्थनेच्या वेळी मात्र सगळ्यांसारखे…नुसतेच ओठ हालवायचो ….

पावसाळ्यात शाळेत जाताना छत्री दप्तरात ठेऊन मुद्दामच भिजत जायच..

पुस्तक भिजू नये म्हणून त्याना पिशव्यांमध्ये ठेवायचं

शाळेतून येता येता एखाद्या डबक्यात उडी मारून उगीचच सगळं यांच्या अंगावर पाणी उडवायचं

प्रत्येक Off -Period ला P.T. साठी आमचा आरडाओरडा असायचा

शाळेतून घरी येताना शाळेबाहेरचा तो बर्फाचा गोळा संपवायचा

इतिहासात  होता शाहिस्तेखान
नागरिक शास्त्रात पंतप्रधान
गणित… भुमितीत होतं …
पायथागोरसच प्रमेय…
भूगोलात वाहायचे वारे….नैऋत्य मान्सुन का कुठलेतरी वायव्य

हिंदीतली आठवते ती “चिटी कि आत्मकथा”
English मधल्या Grammar नेच झाली होती आमची व्यथा …

शाळा म्हटली कि अजूनह आठवतात….
Desk वर Pen ने त्या “Pen-fights” खेळणं ….

Exams मधल्या रिकाम्या जागा भरणं आणि जोड्या जुळवणं …

पण आता शाळा नाही, मित्र नाही, परीक्षा नाही,
परिक्षेच Tension नाही, एकत्र राहणं नाही, रुसवे फुगवे नाही....
...
....
आत्ता उरलीय फक्त दुनियादारी!

Popular Articles