Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वडील- मास्तर, आमचा पोरगा अभ्यासात कसा आहे हो?
मास्तर- असे समजा की आर्यभट्टने शून्याचा शोध ह्याच्या साठीच लावला होता..

Popular Articles