Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

दुःख असावे तिळासारखे,
आनंद असावा गुळासारखा,
जीवन असावे तिळगुळासारखे.
भोगीच्या व मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा..

Popular Articles