Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायकोने सहज आपल्या पति देवाचा मोबाइल चेक केला. मुलींची नावे अशी सेव करून ठेवली होती.

शेजारची मुलगी..
कॉलेजची मुलगी..
नविन मुलगी...
जुनी मुलगी...
वरची मुलगी...
खालची मुलगी...
.....
.......
बायको ला विशेष वाटले, तिने स्वत: चा नंबर डॉयल केला, नाव आले !!!
...
....
वेडी मुलगी ...

Popular Articles