Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

बायको - सकाळी मी झोपेत असताना माझा अंगावर पाणी का ओतले..??
....
.....
नवरा (चिङुन) - तुझ्या बापानी सांगितले होते की माझी पोरगी फुलासारखी आहे..कोमेजुन देउ नका...!

Popular Articles