Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

एक टकला नवरा कॉलर नसलेला टी शर्ट घालून बायकोला विचारतो - मी कसा दिसतोय?
...
....
बायको: चिडुन.. असं वाटतंय...
फाटलेल्या सॉक्स मधून अंगठा बाहेर आलाय.

Popular Articles