Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जंगलात गारुडी पुंगी वाजवत बसला होता...
वाह वा......
जंगलात गारुडी पुंगी वाजवत बसला होता...
वाह वा ......
...
....
पण साप पण एवढा चाप्टर की...
हेडफोन लावून बसला होता...

Popular Articles