Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

वाॅटस्अॅप हे बाळाला लावलेल्या डायपर सारखे झाले आहे..
...
....
काही झाले नाही तरी अधुनमधुन बघावे लागते..

Popular Articles