Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

झनझनित ऊखाणा!

म्हातारा म्हणतो म्हातारीला..

तुझ्यावर प्रेम करता करता संपले माझे जीवन,
आले म्हातारपण.. पडले दात पण.
...
....
तरीपण थेरडे ..."तुझ्यासाठी कायपण...!"

Popular Articles