Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आपल्याला शाळेत त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, काटकोण, विशालकोण इत्यादी सर्व शिकवतात..!!
पण...
जो आयुष्यभर उपयोगी पडतो तो कधीच शिकवला जात नाही...
...
....
तो म्हणजे "दृष्टीकोण.."

Popular Articles