Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगा - (मुलीकडे बघत) चलते चलते यूंही रुक जाता हूं मैं..... बैठे बैठे यूंही खो जाता हूं मैं.... क्या यही प्यार है?
...
....
मुलगी - वेड्या, अशक्तपणा आलाय तुला आणि काही नाही...

Popular Articles