Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

आयुष्याची ङायरी लिहणारा तर तो देव असतो, पण वाचणारे आपण असतो.
जीवनात खुप काही हवं असतं, पण पाहिजे तेच भेटत नसतं.
सर्व काही नशीबात असतं, पण आपल नशीब घङवण हे आपल्याच हातात असतं!
- शुभ दिवस!

Popular Articles