Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे, आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करतो, तिच्या शेजारी बसणे
...
आणि ............
ती व्यक्ती कधीही आपली होणार नाही, याची जाणीव होणे.

Popular Articles