Marathi Greetings

Marathi Greeting - Marthi jokes, Social, Photo

मुलगी - आई गावात बाँलिवुड वाले आलेत...!
आई - घरात ये ते वाईट असतात...
मुलगी - हिरो ईमरान हाशमी आहे...!!
.....
......
आई - अरे देवा मग तर आजीला पण घरात घे ...!!

Popular Articles